Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/e/e/0/ullaferdinandsen.dk/httpd.www/wp-content/themes/newera/theme-options/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 376 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/e/e/0/ullaferdinandsen.dk/httpd.www/wp-content/themes/newera/theme-options/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 398 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/e/e/0/ullaferdinandsen.dk/httpd.www/wp-content/themes/newera/theme-options/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 416 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/e/e/0/ullaferdinandsen.dk/httpd.www/wp-content/themes/newera/theme-options/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 420 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/e/e/0/ullaferdinandsen.dk/httpd.www/wp-content/themes/newera/theme-options/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 447 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/e/e/0/ullaferdinandsen.dk/httpd.www/wp-content/themes/newera/theme-options/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 459 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/e/e/0/ullaferdinandsen.dk/httpd.www/wp-content/themes/newera/theme-options/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 478 Anmeldelser | Ulla Ferdinandsen

Anmeldelse af Lis Engel

Ulla Ferdinandsen 

Ullas nye billeder forestiller ikke noget, bortset fra at der er tale om klassiske, genkendelige geometriske figurer. Farven er fri, ikke bundet af nogen logik eller af nogen sammenhæng med en på forhånd givet farvesymbolik. Farven har sin egen tone og den indlevelse og passion, Ulla udfolder i sin brug af farven i relation til form og rum, åbner for oplevelser af rummet som poetisk.

Det kan opleves kropsligt direkte som en vibration, en svæven, en bevægelse der både er klart rettet og samtidigt uendelig og åben. Det er malerier der ved første blik virker harmoniske, rolige og balancerede, men som også indeholder overraskende modsætninger, der åbner for en spænding , og en uforudsigelighed, en bevægelse mod frihed. Ullas nye billeder er intense og overvældende i deres stramme og samtidigt sensuelle form. Betydning sker i uforudsigelige møder.

Det er altid spændende, når en kunstner pludseligt ændrer væsentligt i sin udtryksform. Sådan et radikalt er der sket for billedkunstneren Ulla Ferdinandsen. Ulla har altid været en farvens og formens udforsker og mester, med en tydelig arv og inspiration fra Matisse.

Det rationelle og det intuitive.

Ulla er om muligt endnu mere sensitivt nuanceret i sin brug af farve end før og samtidigt optaget af selve den kunsteriske proces som stedet hvor det konkrete udforskes som et møde mellem det intenst fokuserede og samtidigt det uhyre sensitive og modtagende intuitive. Der er tale om en særlig kropslighed, der virkeliggøre det ekstremt perfektionistiske og  kontrollerede og samtidig er åbent for det intuitive og følelsen som øjeblikkets levende nærvær.

Det lykkes i usædvanlig grad i Ullas nye lyriske konstruktivisme. Det er billeder der udstråler en helt særlig energi og atmosfære. Hendes virkemidler er omhyggeligt udvalgte. Hendes kunstneriske praksis afspejler en næsten rituel hengivelse og præcision. Det handler om skabelse af klang som en særlig bevidsthed, der skaber en overraskende helhed ved hjælp af kompositionen af farve, linjer og form og en helt særlig sensitivitet for billedfladens rum og relationer. Det er billeder der skal opleves. Det er dynamiske klangfelter – som inspirerer til en næsten meditativ oplevelse af overraskende musikalitet. Billederne er visual musik.

Oplevelse som meditative praksis.

De nye malerier er kompositorisk stramme og samtidigt lyrisk, dynamiske. De er uhyre fascinerende, men kræver også en fordybelse, før  oplevelsen folder sig helt ud. Det svarer ganske til den forskel der er, hvis vi lytter til musik som baggrund – og den forskel der er når vi lytter opmærksomt og åbent. Det samme gælder naturligvis også for oplevelse af billeder. Vi kan lade billedet passere, være baggrund, men vi kan også give billedet åben opmærksomhed – og måske blive overraskede over, hvad der reelt kan ske, når vi åbner os for oplevelsen på en mere total måde. Ullas billeder er forbløffende idé modsætninger, de rummer og skaber et intenst spændingsfyldt klangfelt. Det er billeder, der åbner for oplevelser af det uudsigelige.

Udforskning af billedrummets særlige muligheder

Billederne er uden titel. Det er bevidst, idet Ulla ønsker den størst mulige grad af åbenhed i oplevelsen af billedet. Der er ingen vejledning, ingen ledende ord. Der er blot et billede af geometriske former og omhyggeligt komponerede farver. Den enkle, klare og konkrete komposition sættes via farvens poetiske klang ind i en overraskende komplementaritet. Det er intense modsætninger der i en overraskende enkel form skaber stærke virkninger, hvor det det rationelle og det intuitive er vævet tæt sammen. Det er en kunstnerisk billedforskning , der bruger alle sanser totalt.  Der er tale om rummets, farvens og formens dynamiske komplementaritet. Det er billeder, der fysisk arbejder intenst med det konkrete billedrum, materialer og bevægelse, som dynamiske og poetiske klangfelter, der vibrerer og svæver. Vi kan både mærke og høre stilhedens klang.

Ullas fokuserede og samtidigt åbne og sensitive kunstneriske praksis, åbner for en komplementaritet, hvor den mindste detalje afvejes og kontrolleres nøje og samtidigt ærer den nødvendige åbenhed, der skaber det sublime og uudsigelige.

Ulla er en kunstner, der er nået frem til at arbejde med en hengivelse til materialer og til nuets begivenhed i den mest intense form for nærvær.

Det fuldstændigt rationelle analytisk, perfektionisktiske smelter sammen med det åndeløst hengivne og drømmende . Det er en abstrakt kunst, der åbner for oplevelser af det konkrete billedrum vævet sammen med øjeblikket som betydningens begivenhed.

Abridgment of the original text:

The new paintings by Ulla, does not represent anything apart from that we speek about classic, recognizable geometric figures. The colours are free, not tied up by any logic or any connection with a beforehand given coloursymbolism.The colour has its own tone and the empathy and passion Ulla unfolds in her use of the colour in relation to form and space, opens for experiences the poetics of space.

Ulla is an artist who has come to work with devotion to the materials and to the event of the present in the most intense form of presence. It’s always exiting when an artist suddenly radically change expression. Such a radical has happend to the visuel artist Ulla Ferdinandsen. Ulla has always been a colour and form explorer and master, with a clear heritage and inspiration from Henry Matisse.

Lis Engel

Extern lektor, phd. Kbh.Universitet

Art expert at the art newspaper, Kunstavisen